ROLETY ZEWN?TRZNE NATYNKOWE.

To grupa rolet montowanych standardowo na elewacji zewn?trznej budynku ,w której wyró?niamy trzy systemy rolet. Wszystkie ni?ej wymienione rolety zewn?trzne s? bardzo popularne i cz?sto stosowane poniewa? ich wygl?d i sposób monta?u s? na wysokim poziomie.

SYSTEM STANDARD.

    - rolety zewn?trzne w skrzynkach ?ci?tych pod k?tem 45 stopni
  - konstrukcja skrzynek  tj. boki , prowadnice  pancerza wykonane z aluminium
    - mo?liwo?? zastosowania do okien o du?ych powierzchniach
    - szeroka gama kolorystyczna
    - standardowo stosowane profile pancerza 39 i 45 mm
    - mo?liwo?? zintegrowania z moskitier?
    - obs?uga za pomoc? paska ewentualnie  linki  lub nap?du elektrycznego 

 

 SYSTEM INTEGRO

    - odmiana systemu STANDARD z pokryw? rewizyjn? otwieran? od spodu skrzynki
    - konstrukcja skrzynek tj. boki , prowadnice  pancerza wykonane z aluminium
    - monta? rolet do ramy okna po stronie zewn?trznej przed wykonaniem ocieplenia
    - przeznaczony do monta?u w nowo powsta?ych budynkach gdzie nie ma mo?liwo?ci
      zastosowania rolet na okiennych
    - szeroka gama kolorystyczna
    - standardowo stosowane profile pancerza 39 i 45 mm
    - mo?liwo?? zintegrowania z moskitier?
    - obs?uga za pomoc? paska ewentualnie  linki  lub nap?du elektrycznego 

 

SYSTEM OWAL

    - to rolety zewn?trzne w skrzynkach pó?okr?g?ych
    - skrzynki rolet wykonane z blachy aluminiowej - ma?e szeroko?ci lub toczone - stosowane  
      przy du?ych szeroko?ciach .
    - szeroka gama kolorystyczna
    - standardowo stosowane profile pancerza 39 i 45 mm
    - mo?liwo?? zintegrowania z moskitier?
    - obs?uga za pomoc? paska ewentualnie  linki  lub nap?du elektrycznego